Zeiss

Vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou prístrojov Zeiss.